Rękawiczki Jeffa Koonsa. Promocja książki Kroniki w MHF Krakowie

CSW KRONIKA w Bytomiu zaprasza na spotkanie
Muzeum Historii Fotografii, ul. Józefitów 16, Kraków
Udział wezmą: Stanisław Ruksza, Agnieszka Kilian, Łukasz Trzciński, Paweł Kowzan. Prowadzenie: Anna Maciuk

Spotkanie poświęcone publikacji „Rękawiczki Jeffa Koonsa”, wydanej przez bytomską Kronikę w 2012 roku, dotyczące kwestii prawa autorskiego w kontekście współczesnych praktyk artystycznych i kuratorskich

Spór o kształt prawa autorskiego - a ściślej: o wartości, jakie powinny leżeć u podstaw konkretnych rozwiązań - wciąż trwa, pozostając przedmiotem debat czy społecznych akcji. To jednak praktyka artystyczna obnaża najbardziej słabości systemu, jak sposób definiowania autorstwa czy samej twórczości.

Prezentowana książka „Rękawiczki Jeffa Koonsa” powstała na kanwie wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła się w CSW Kronika w Bytomiu. Poświęcone publikacji spotkanie ma jednak stanowić pretekst do szerszego namysłu nad wartościami leżącymi u podstaw sytemu wartości intelektualnej.

Wypracowany na gruncie prawa model twórczości ma w sposób precyzyjny opisać procesy, które z natury wymykają się ścisłej kategoryzacji: są niemierzalne i nie dają się wydzielić z kontekstu. Trudno też określić w ich ramach granice dopuszczalności działań czy choćby zakres „własności”/monopolu . Publikacja „Rękawiczki Jeffa Koonsa” śledzi nieciągłości prawa: sztywne reguły, które nie wytrzymują próby w zderzeniu z opisywaną „wzorcowo” materią. Obowiązujący schemat twórczości bowiem, choć nie zakłada wymogu własnoręczności działania czy woli (intencji) bycia twórcą, pozostaje bezużyteczny wobec strategii jak ready-made czy zawłaszczenie?

wstęp wolny

  • Wydarzenie
  • Spotkanie
wróć do: Wydarzenia / 2013