Stocznia Szczecińska | fot. Łukasz Skąpski

Pomruk maszynerii. Spotkanie w Kronice

Stocznia Szczecińska | fot. Łukasz Skąpski

Spotkanie z Kubą Szrederem, autorem książki ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia, panel dyskusyjny wokół książki: Perfumy. Posłowie do dezindustrializacji, oprowadzanie po wystawach oraz koncert Arszyna.

W programie:

-    Spotkanie z Kubą Szrederem, autorem książki ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia - raportu z życia ludzi, którzy nie posiadają nic oprócz gotowości do włączenia się w projekt.
-    Panel dyskusyjny wokół tematu dezindustralizacji, połączony z promocją książki Perfumy. Posłowie do dezindustrializacji, z udziałem: Mikołaja Iwańskiego, Łukasza Skąpskiego, Stanisława Rukszy, Agaty Cukierskiej, prowadzony przez Wiktorię Kozioł.
-    Oprowadzanie po aktualnych wystawach: Anna Okrasko Polonia Bytom, Łukasz Skąpski Perfumy oraz Piotr Bujak&Dominik Stanisławski Hortus Conclusus z udziałem artystów i kuratorów.
-    Koncert: Arszyn gra De Marię.
-    Świąteczne gratisy książkowe.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

Więcej informacji o wydarzeniach:

1. Spotkanie z autorem książki ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia
Książka to raport z życia ludzi, którzy nie posiadają nic oprócz gotowości do włączenia się w projekt. Książka Kuby Szredera – (nie)zależnego twórcy kultury od ponad piętnastu lat pracującego bez stałego zatrudnienia – jest zapisem pomruku projektowej maszynerii, która choć urządza nasze życie, pozostaje na marginesach pola widzenia.
ABC Projektariatu to zapis podróży po świecie sieci, gdzie wszystko rozpływa się w ciągłej „międzyprojektowej” cyrkulacji i w którym żadna pozycja nie jest dana raz na zawsze. Jednocześnie książka jest medytacją nad możliwościami oporu wobec projektowych mechanizmów. Zadaje pytanie, jak własne projekty realizować wedle ideałów równości, samorządności czy solidarności w sytuacji, kiedy przetrwanie w projektowym świecie wymaga podejmowania działań zupełnie z tymi ideałami sprzecznych.
Kuba Szreder – niezależny kurator interdyscyplinarnych projektów z pogranicza sztuki, krytycznej refleksji i społecznych eksperymentów. Redaktor wielu książek i katalogów oraz autor tekstów z zakresu socjologii i teorii sztuki. Inicjator Wolnego Uniwersytetu Warszawy. W swojej pracy teoretycznej analizuje formy produkcji kulturowej w kontekście późnego kapitalizmu.

Kuba Szreder: ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016
Redakcja merytoryczna: Michał Kozłowski
Książka powstała dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Panel dyskusyjny wokół książki: Perfumy. Posłowie do dezindustrializacji

Monografia na temat dezindustrializacji w Polsce po 1989 roku mająca na celu rozszerzenie kontekstu zjawiska i popularyzację wciąż niewystarczająco przepracowanych i wielowymiarowych problemów związanych z upadkiem przemysłu w Polsce. Książkę, towarzyszącą wystawie Perfumy traktować można jako katalog wątków teoretycznych, któremu towarzyszą, składające się na projekt artystyczny, praca krytyczno-konceptualna Łukasza Skąpskiego oraz fotograficzny esej o degradacji nie tylko przemysłu, lecz i warunków życia mieszkańców Szczecina. Publikacja, zawierająca teksty: Jakuba Majmurka, Andrzeja W. Nowaka, Jarosława Urbańskiego, Małgorzaty Maciejewskiej, Agaty Cukierskiej, Macieja Szlindera, Haliny Zboroń, Łukasza skapskiego, ze wstępem Mikołaja Iwańskiego, rozważa szereg pytań związanych z transformacją systemu ekonomicznego w Polsce. Biorąc za przykład sytuację gospodarczą Szczecina, przedstawia uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne, stanowiące szerszy kontekst dla lokalnej dezindustrializacji.

Książka wydana przez Akademię Sztuki w Szczecinie i CSW Kronika w Bytomiu.

W dyskusji, poprowadzonej przez Wiktorię Kozioł, udział wezmą: Mikołaj Iwański, Łukasz Skąpski i Stanisław Ruksza.

Wiktoria Kozioł - absolwentka psychologii i historii sztuki, doktorantka Wydziału Historycznego UJ. Interesuje się sztuką zaangażowaną, psychologią twórczości, stosunkiem do materialnego dziedzictwa i materialności w sztuce w Polsce i w Niemczech po 1945 roku. Stypendystka programu MISTRZ 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (projekt "From the Material to the Immaterial Medium. Changes in Art in the Second Half of the 20th century and the Discourse of Art History"). Pochodzi z Bytomia, mieszka w Krakowie.

Łukasz Skąpski - artysta wizualny. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W latach 2002-2009 wykładowca w ASP w Krakowie. W roku 2006 otrzymał stopień doktorski w ASP w Poznaniu, w 2012 habilitował się na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Intermediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Tworzy instalacje, obiekty, filmy wideo, fotografie. W ostatnich latach główny akcent kładzie na tematy społeczno-polityczne. Jego prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Fotografii w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Bunkrze Sztuki w Krakowie oraz w kolekcjach prywatnych. Od 2001 roku jest członkiem założycielem Supergrupy Azorro.

Mikołaj Iwański - dr ekonomii, absolwent filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Krytyk sztuki, członek AICA, zajmuje się badaniem polskiego rynku sztuki.

Stanisław Ruksza - kurator, historyk sztuki, dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. W latach 2007-09 wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Autor tekstów o sztuce współczesnej i redaktor książek. Kurator kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, a także tematycznych w kraju i za granicą. Rezydent apexart w Nowym Jorku i Careof DOCVA w Mediolanie. W 2014 roku "kurator roku" w rankingu pisma "Obieg", nominowany do nagrody "Gwarancje kultury 2015" TVP Kultura.

Agata Cukierska - kuratorka, historyczka sztuki, autorka tekstów o sztuce, reporterka. Od 2012 roku pracuje w CSW Kronika. Kuratorka wystaw sztuki współczesnej (m.in. Natalia Bażowska Luna, Daniil Galkin Paraliż senny, Bartek Buczek, Szymon Szewczyk Dywan to lawa, Łukasz Skąpski Perfumy) i koordynatorka licznych projektów artystycznych. Realizatorka niezależnych filmów dokumentalnych i reportaży.

3. Oprowadzanie po aktualnych wystawach w CSW Kronika: Anna Okrasko Polonia Bytom, Łukasz Skąpski Perfumy oraz Piotr Bujak&Dominik Stanisławski Hortus Conclusus z udziałem artystów i kuratorów.

Informacje o wystawach na stronie internetowej Kroniki: www.kronika.org.pl

4. Koncert: Arszyn gra De Marię

Interpretacja i wykonanie koncertowe utworów muzycznych Waltera De Marii: Cricket Music, Ocean Music.   

Na kompozycje składają się nagrania terenowe tytułowych cykad i oceanu, wzbogacone o warstwę perkusyjną wykonaną przez kompozytora.
Był to kluczowy okres w twórczości Waltera De Marii, czas przejścia od rzeźby do sztuki otoczenia od białego sześcianu galerii ku otwartej przestrzeni i pracy w terenie. Niedługo  po zrealizowaniu powyższych kompozycji De Maria porzuca zupełnie muzykę i jazzową perkusję wkraczając na drogę, która doprowadziła do powstania tak przełomowych realizacji jak New York Earth Room (1977)

"Ten bardzo interesujący moment w kształtowaniu się drogi twórczej artysty, między muzyką a przestrzenią, sztuką otoczenia, nagraniami terenowymi, sztuką konceptualną, zainspirował mnie do podjęcia próby reinterpretacji utworów muzycznych Waltera De Marii, na żywo podczas koncertu."

Krzysztof Topolski – nagrania terenowe, perkusja.

Walter De Maria - pionier sztuki konceptualnej, sztuki otoczenia i land artu u progu swej kariery rozdarty był przez moment między muzyką a sztukami wizualnymi. Zmarły w 2013 roku artsta nagrał tylko dwie solowe kompozycje: Cricket Music (1964) oraz Ocean Music (1968). Mniej więcej w tym samym okresie jako perkusista związany był  m.in. z Velvet Underground oraz nowojorską sceną muzyczną i artystyczną.

https://krzysztoftopolski.wordpress.com
https://arszyn.bandcamp.com

  • Wydarzenie
  • Koncert
  • Spotkanie
  • Oprowadzanie
wróć do: Wydarzenia / 2016