Nieograniczone Pole Widzenia

Nieograniczone Pole Widzenia to edukacyjny projekt realizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w ramach funkcjonującej tam od 2007 roku Świetlicy Sztuki. Projekt realizowany jest z Filmoteką Śląską w ramach programu Fundacji Orange.

Nieograniczone Pole Widzenia - innowacyjny projekt edukacyjny, umożliwiający dzieciom z różnych środowisk podróż wgłąb świata sztuki i samych siebie, za pośrednictwem takich pojęć jak: kolaż, ready made, found footage, appropriation art, z wykorzystaniem nowych i tradycyjnych mediów. Nikt nie zadaje tylu pytań, co dzieci. Pytania dzieci z trudnych środowisk często pozostają bez odpowiedzi. Z pomocą profesjonalnych edukatorów odkopiemy z dziećmi nurtujące je pytania, a odpowiedzi poszukamy wspólnie w sztuce, dającej nieograniczone pole twórczego manewru. Pracując na gotowych dziełach sztuki dawnej i najnowszej dzieci nauczą się, jak wykorzystać wybrane fragmenty, co wybrać, co odrzucić, jak stworzyć nową jakość. Projekt łączy różne dziedziny sztuki.

Przez partnerstwo z Filmoteką Śląską dzieci zapoznają się z pojęciem archiwum, wejdą w zapomniany dzisiaj świat magicznych taśm. Wyszukane, także w Internecie fragmenty filmów, połączą według własnych scenariuszy. Odszukane cytaty wrzucą, z wykorzystaniem programów komputerowych do własnego kalejdoskopu myśli i uczuć, stworzą świat alternatywny do szarej rzeczywistości, na którą na co dzień nie mają wpływu. Wspólny projekt i obcowanie z artystami wzbudzi w dzieciach poczucie własnej wartości, stworzy przestrzeń do społecznego porozumienia.

Projekt odpowiada na potrzeby indywidualnego traktowania jednostki w procesie edukacji. Dzieci uczestniczące w projekcie, są  przez gro swojego dzieciństwa traktowane jako członkowie grupy. W szczególności dzieci z placówek opiekuńczych. Ponadto miasto, w którym żyją nie daje im możliwości indywidualnego rozwoju.  

Uczestnicy projektu to wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Bytomiu.

Projekt zakończy się 1 czerwca 2015 roku Pokazem Filmów w Kinie Kosmos w Katowicach.


Projekt Nieograniczone Pole Widzenia jest realizowany w ramach programu Fundacji Orange.

   
 

 

 


Patronat medialny:

             

  • Wydarzenie
  • Edukacja
  • Warsztaty
wróć do: Wydarzenia / 2015