Leone Contini | Colonial Haus

Leone Contini. Uncontrolled Denominations | Kolonial Haus

Leone Contini | Colonial Haus

"Spędziłem ostatnie dni rozmawiając z ludźmi tu, w Bytomiu. Spod kulturowych nawarstwień, dominanty w postaci kuchni polskiej i śląskiej, próbowałem wydobyć tropy tradycji kulinarnych należących do społeczności, które zniknęły z tego regionu lub osiadły tu w wyniku przymusowych przesiedleń.

Ich dania przetrwały w cieniu, w wyjątkowych warunkach społecznych, ukrywane wśród rodzinnych zwyczajów – czasami wyłącznie dla upamiętnienia szczególnych osób. Przepisy, uratowane spośród zawieruchy poprzedniego stulecia, noszą cechy międzypokoleniowe: najczęściej były to specjalne posiłki przygotowywane przez babcię – o recepturze zaginionej lub możliwej do odtworzenia na podstawie osobliwych wskazówek, niczym w alchemicznym śnie, przeistaczając pożywienie we fragment tożsamości.

Moją uwagę przyciągnęły również współczesne formy kulinarnych migracji. Bytom, chociaż nie jest głównym celem napływu ludności, nie jest również bańką poza czasem i przestrzenią. Każdy przyjezdny przynosi ze sobą ogromną zmianę i żywieniowe przyzwyczajenia, które wiążą go z korzeniami, stary przepis od niemieckich lub lwowskich przodków możemy porównać do sekretu.

Pożywienie nieustannie adaptuje się do naszych biologicznych i kulturowych potrzeb oraz, oczywiście, do możliwości ekonomicznych. Świeże prądy i nowe idee codziennie odzwierciedlają się w praktykach żywieniowych. Na przykład – jak słyszałem od przyjaciela – w Katowicach pewien białoruski rastaman przyrządza „pielmieni” z farszem z soczewicy." Leone Contini

PHỞ SOUP to bardzo popularna potrawa wietnamska, ale podczas degustacji będzie można spróbować również kilku codziennych posiłków, które wietnamski kucharz/kierownik azjatyckiej restauracji w Bytomiu przygotowuje dla siebie, a którymi podzielił się ze mną w ubiegłym tygodniu. Jego tutejsze przepisy są zwykle kompromisem pomiędzy polsko-śląskimi składnikami i wietnamskim „comfort food”. Kwestionują pojęcie egzotyki, wykorzystując pomidory czy polską kapustę, ale także wprowadzają smaki, które są zupełnie obce współczesnej kuchni europejskiej, takie jak sfermentowany sos rybny o nazwie NƯỚC MẮM (więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sos_rybny).

Wszystkie potrawy, które będą serwowane podczas degustacji, nie figurują w menu restauracji.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie: (32) 281 81 33 lub mailowo: mail@kronika.org.pl

(Jeśli jesteś wegetarianinem, sugerujemy kontakt z Kroniką, a dowiesz się o innych „sekretnych” wydarzeniach, które będą miały miejsce wkrótce)
Strach wzbroniony!

PHỞ SOUP is a very popular vietnamese dish, but the tasting will also include several daily meals that the vietnamese cook/manager of an asian restaurant in Bytom cooked for himself and shared with me during the last week. These recipes are usually a compromise between polish-silesian ingredients and the vietnamese comfort food. They challenge the concept of exoticism, extensively using tomatoes and local cabbage, but they also introduce flavours that are radically alien to european contemporary cuisine, such as a fermented fish sauce called NƯỚC MẮM (MORE INFO HERE: HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FISH_SAUCE[1]).
All the dishes that will be served are not present on the written menu of restaurant.


THE EVENT IS FREE, BUT RESERVATION IS REQUIRED (mail@kronika.org.pl or (32)2818133).
FEAR IS BANNED.

(IF YOU ARE VEGETARIANS WE SUGGEST YOU TO CONTACT KRONIKA FOR OTHER “SECRET” EVENTS THAT WILL SOON TAKE PLACE)


---

Projekt składa się z serii kulinarnych wydarzeń, które odbędą się w Bytomiu.
Uncontrolled Denominations (21.06.) – Anarchiczna Pierogarnia, żartobliwa, zbiorowa akcja w TSA Wolne Tory.
Vietnamese Pho tasting party (24.06.) – pomiędzy narodową kuchnią wietnamską a wygodnym, codziennym jedzeniem przygotowywanym przez kucharza restauracji azjatyckiej w Bytomiu.

Finałowe wydarzenie: Wykład-performance-akcja kulinarna (27.06.) - Fundacji Imago Mundi, Kraków.

Oraz inne „sekretne” wydarzenia...

*Rodzina Cohnów, pierwotni właściciele budynku, w którym znajduje się Kronika, prowadzili tu, początkiem XX wieku „Kolonial Haus” (Sklep Kolonialny), sprzedając zamorską żywność i napoje.
Podczas nazistowskich prześladowań żydowska rodzina zniknęła.

** figurki nagich dzieci użyte w kolażu promującym wydarzenie pochodzą z reliefów na fasadzie budynku Kroniki.
---
Kolonial Haus*
"I spent the last days in conversations with people here in Bytom. Beneath the layers of Polish and Silesian cuisine I tried to dig out the culinary traces of communities that vanished from this region, or that ended up here as a consequence of forced migrations. These dishes survived in the shadow, enclosed in very specific social contexts or hidden in the family practices - sometimes just in the memory of single individuals. These recipes, saved from the disasters of the last century, are always marked by an intergenerational feature: usually special dishes prepared by the grandmother - either lost or to-be-re-enacted following very specific procedures, as in the alchemic dream, to turn a nourishment into a fragment of the Self.

But my attention was dragged also by the contemporary forms of food displacements, as in the case of current migrations. Although not being a major target of migrations, Bytom is not a bubble out of space and time. And a single migrant brings with him a world of difference and food habits that connect him with his origins, like for some secret, old recipe from German or Lvivian descendants.

But food is projected into the future, constantly adapting to our biological and cultural needs: fresh forces and new ideas are everyday embodied in food practices. Is the case of lentil-based "pelmeni" created by Belorussian Rastafari in Katowice - as I heard from a friend."
Leone Contini

The intervention consists in a series of food events that will take place in Bytom.

Uncontrolled Denominations - Anarchistyczna Pierogarnia, a playful collective food action hosted by TSA Wolne Tory.

Vietnamese Phở tasting party - Between national Vietnamese dishes and the comfort, daily food of the cook of an Asian restaurant in Bytom.

And other "secret" events…

Reservation is required.

A final lecture-performance-food-action will take place in Krakow on 27th June at Imago Mundi.

* The Cohn family, the original owners of Kronika's building, used to run a "Colonial House" in early XX century, here they sold food and beverage products from overseas. This Jewish family vanished during the nazi persecutions.

** the naked babies on the collage used to advertise the event are from the bas-reliefs on the Kronika façade.

Wydarzenie odbywa się w ramach rezydencji artystycznej Leone Contini będącej częścią projektu Place Called Space.

  • Wydarzenie
  • Rezydencja
wróć do: Wydarzenia / 2015