Raport Kroniki 2005-2008

Publikacja zawiera kompletną listę projektów zrealizowanych przez Kronikę w okresie od 2005 do połowy 2008 roku. Przyjęta przez autorów cezura czasowa raportu została zdeterminowana przez moment, w którym Kronika z powodu kapitalnego remontu siedziby zmuszona została do eksperymentów w nowej, pozagaleryjnej formule działania.

Zrealizowane wówczas projekty: spektakl Antje Majewski (Skarbek, 2005), wystawa-książka Zbigniewa Libery i Darka Foksa w Muzeum Górnośląskim (Co robi łączniczka, 2006) czy też multidyscyplinarna arena Elektropopklub (2005) nakreśliły nowe rejony zainteresowań i kierunki reform dla instytucji. Wyraźne stało się zainteresowanie przekraczaniem dyscyplin i badaniem wpływu innych dziedzin na sztukę współczesną (zwłaszcza muzyki i literatury), testowanie czy nawet kwestionowanie medium wystawy, jak i widoczne, zwłaszcza od momentu powrotu Kroniki do kamienicy przy Rynku 26, nawiązania do praktyk konceptualnych lat 60. i 70.

Dodatkowo, nową cechą działań instytucji od 2006 roku jest położenie większego nacisku na projekty o potencjale politycznego manifestu – jak na przykład mail-artowa wystawa Sztuka w służbie lewaków?, czyli: no news is good news (m. in. Thomas Hirschhorn, Wilhelm Sasnal, Nedko Solakov), książka Drżące ciała Artura Żmijewskiego wydana we współpracy z „Krytyką Polityczną” czy też cykl spotkań Kronika Idei, poświęcony kwestiom obyczajowym, ekonomicznym, językom politycznego oddziaływania, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na publikację składają się także komentarze na temat działalności Kroniki, prezentujące różne perspektywy i spojrzenia na funkcjonowanie tej instytucji: lokalną, krajową i międzynarodową, autorstwa Stanisława Rukszy, Ewy Małgorzaty Tatar i Dominika Kuryłka oraz Stefanie Peter. Prezentujemy również fragment rozmowy Jakuba Banasiaka z Sebastianem Cichockim przeprowadzonej w kwietniu 2008.

Redakcja: Izabela Jasińska | Teksty: Kuba Banasiak, Sebastian Cichocki, Dominik Kuryłek & Ewa M. Tatar, Stefanie Peter, Stanisław Ruksza | Tłumaczenie: Behlert & Behlert, Katarzyna Trzeciak, Paweł Wuttke | Projekt graficzny, skład: Wojciech Kucharczyk | ISBN 978-83-920614-9-7 | CSW Kronika, Bytom 2008

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2014-2005