Małgorzata Szandała, Marta Szulc. Woman in the Moon