Małgorzata Szandała, Marta Szulc. Kobieta na Księżycu