Małgorzata Jończyk. Uciekający czas | Katarzyna Słania. Plaża