Małgorzata Jończyk. Running time | Katarzyna Słania. The beach