Stanza. Rzeczywistości równoległe: entropia przez czarną materię