Robert Kuśmirowski | Muzeum Sztuki Zdeponowanej

Robert Kuśmirowski. Muzeum Sztuki Zdeponowanej

Robert Kuśmirowski | Muzeum Sztuki Zdeponowanej

Muzeum Sztuki Zdeponowanej /MSZ/ to jeden z ostatnich projektów Roberta Kuśmirowskiego. Jego pierwsza odsłona odbyła się jesienią ubiegłego roku w Neapolu, w Fundacji Morra Greco. Tam też został ujawniony proces powstawania MSZ oraz pokaz 12 pierwszych zdeponowanych dzieł.

Sześć z nich jest autorstwa samego artysty, pozostałe zaś m.in.: Romana Ondaka, Philipa Akkermana, Rafała Bujnowskiego, Jana Gryki, Jacka Wierzchosia i R.E. Acres. Pozyskane prace są przez Kuśmirowskiego komisyjnie niszczone, spalane i składane do urn, mieszczących się w specjalnie skonstruowanych modułach wystawowych. Jest to, jak sam artysta mówi: "prowadzenie usług publicznych na rzecz sztuki, polegające na uruchomieniu kompleksowego recyklingu, w zakresie likwidacji i komasowania sztuki, z prac niechcianych i nikomu niepotrzebnych". W  bytomskiej Kronice (będzie to czwarta odsłona projektu) pojawią się kolejne prace innych artystów, poddane działaniom Roberta Kuśmirowskiego.

Robert Kuśmirowski (ur. 1973) jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Debiutował w Galerii Białej w 2002 roku. W swoim dorobku ma dziesiątki wystaw w kraju i na świecie, m.in. w CSW Zamek Ujazdowski i Galerii Zachęta w Warszawie, CSW Kronika w Bytomiu, Bunkrze Sztuki i Galerii Potockiej w Krakowie, Galerii Bielskiej BWA w Katowicach, Kunstverein w Hamburgu, Johnen&Schöttle w Kolonii, Van Abbe Museum w Eindhoven, Migros Museum w Zurichu, Barbican Art Gallery w Londynie, Hamburger Bahnhof w Berlinie. Jest laureatem Poszportu Polityki (2005).

***

Robert Kuśmirowski | Museum of Deposited Art (MODA)
exhibition opening: Friday / 15.02.2011 / 6pm
exhibition open until May, 26th, 2011
curator: Stanisław Ruksza

Museum of Deposited Art /MODA/ is Robert Kuśmirowski's latest project. It was premiered at the Morra Greco Foundation, Naples a few months ago, where the process of creation of MSZ/MODA was revealed and first 12 deposited works of art were presented. They included six works by the artist himself and 6 by other artists, Roman Ondak, Philip Akkerman, Rafał Bujnowski, Jan Gryka, Jacek Wierzchoś and R.E. Acres. In the presence of witnesses Kuśmirowski destroys the gathered works, burns them and puts the ashes into urns placed on exhibition modules built especially for this occasion. The artist says that it is public work for art?s benefit involving complex recycling services, disposal and reuse of art that is no longer wanted nor needed. At the Kronika in Bytom Kusmirowski will deal with works by a new group of artists.

Robert Kuśmirowski (born 1973) graduated from the Faculty of Arts of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. His works have been exhibited in Poland and abroad, at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Biała gallery in Lublin, CCA Kronika in Bytom, Zachęta Gallery in Warsaw, Bunkier Sztuki and Potocka Gallery in Kraków, Kunstverein in Hamburg, Johnen&Schöttle in Cologne, Van Abbe Museum in Eindhoven, Migros Museum in Zurich, Barbican Art Gallery in London, Hamburger Bahnhof in Berlin.
He was awarded a Paszport Polityki Award by Polish weekly magazine Polityka (2005).

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2011