Michal Smandek | Discovery

Michał Smandek. Discovery

Michal Smandek | Discovery

"W pomieszczeniach laboratoryjnych przeprowadzono już szczegółowe badania. Dziwne znalezisko zmieniło dotychczasowy pogląd w podejmowanej kwestii, chociaż wcześniej spierano się i przedstawiano podobne hipotezy. Takie odkrycia są niezwykle rzadkie, a zjawiska w przestrzeni, które im towarzyszą graniczą z cudem. Prawdopodobieństwo bycia świadkiem czegoś podobnego jest jak jeden do miliona.

To dobrze, że w końcu zdecydowano sie na projekt DISCOVERY - ludzi dręczyły te pytania, choć wydaje się, że teraz będzie ich jeszcze więcej. Rzeczy, które ujawnia projekt DISCOVERY to nowy punkt widzenia na dotychczasowe zagadnienia. Dla niektórych będzie to jak zderzenie czołowe z meteorytem".

Michał Smandek (ur. w 1981 w Rudzie Śląskiej) - Zajmuje się instalacją, rzeźbą. Uważa, że każda materia i każda przestrzeń nadaje się do rzeźby, wszystko zależy od potrzeby metody. Po doświadczeniach podróży przez Amerykę poszukuje miejsc niedostępnych, mistycznych, opuszczonych, które stają się inspiracją do działań land-artowych, których efekt zazwyczaj pozostawia samoistnej, powolnej lub błyskawicznej destrukcji. Współtowrzy grupę artystyczną Ośmiornica.

 

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2010