Dominik Ritszel. Kategoria siły

"Pojęcie dyscypliny generuje wizję porządku idealnego opartego na obowiązujących regułach gry, jasno sprecyzowanych formach karania oraz sztucznie stworzonych warunkach równości szans. Wynikająca z tej gry zamknięta narracja, w której każde zmagania kończą się wygraną lub przegraną, są wymierne i niepodważalne.


Podczas pracy nad projektem wystawy koncentrowałem się na tym co powodowało we mnie uczucie wątpliwości i ekscytacji, tak, że sam nie wiedziałem, czy to co obserwuję stanowi coś dobrego, czy nie. Interesowały mnie wszelkie okoliczności i konsekwencje podporządkowania się zasadom, które regulują sposób zachowania człowieka, wyznaczają cele oraz ich granice. Opierając się na przykładach szkoły, aresztu oraz widowisk sportowych chciałem oddać atmosferę pełną napięć, ograniczeń, kumulującej w sobie wszelkie zasady, reguły i odruchy charakteryzujące przestrzenie instytucji totalnej.
Ta wystawa to również osobista refleksja nad światem sztuki, w którym rywalizacja przebiega na zasadzie nie zawsze zrozumiałych kategorii, gdzie sukces i porażka nie są jednoznaczne, a kibice nie zawsze wypełniają puste miejsca na trybunach."

Dominik Ritszel

Podczas otwarcia koncert Jacek Mazurkiewicz – Łukasz Marciniak.

Dominik Ritszel - (ur. 1988) artysta wizualny tworzący filmy i video-instalacje. Ukończył ASP w Katowicach (2013) na wydziale Grafiki Warsztatowej. Stypendysta „Młodej Polski” (2014). Laureat nagrody głównej Trieste Contemporanea Award 2015. Obecnie doktorant na ASP w Katowicach. Mieszka i pracuje w Katowicach.

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2017