Warsztaty w ramach projektu „Wspólne Miasto”. Centrum handlowe jako nowe centrum miasta?

Tematem warsztatów będzie pytanie o relację tradycyjnej przestrzeni publicznej i współczesnej przestrzeni handlowej. Za przykład posłużą Rynek i sąsiadujące z nim centrum handlowe łączące funkcję handlową, rozrywkową, usługową i kulturalną.

Centra handlowe jako nowe środki konsumpcji w XX wieku odniosły tak wielki sukces, że inne miejsca publiczne i dotychczasowe przestrzenie handlowe zaczęły się wydawać staroświeckie, zbyt tradycyjne. Wraz z ich pojawieniem się na terenie Polski w latach 90. historyczne ulice i place wielu miast stopniowo pustoszały.
W czasie warsztatów mieszkańcy przyjrzą się wpływowi centrum handlowego na okolicę. Ich celem będzie próba szukania pomysłów dla bytomskiego Rynku, które podniosą jego atrakcyjność, ale nie będą upodabniały go do świątyni konsumpcji.

Zapisy na warsztaty: mail@kronika.org.pl lub (32) 281 81 33

Plan warsztatów:

  • 1 dzień: wykład prowadzącego, wprowadzenie uczestników w problematykę miejskiej przestrzeni publicznej, uczestnicy przedstawiają propozycje projektów: instalacji, działań i ingerencji w przestrzeni publicznej: dyskusja
  • 2 dzień: praca nad opracowaniem merytorycznym i technicznym wybranych projektów: konsultacje, podsumowanie współpracy

Warsztaty są kontynuacją projektu Wspólne Miasto, który odbył się w 2014 roku.

Więcej informacji: Warsztaty Wspólne Miasto


Tomasz Fudala - historyk i krytyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autor artykułów w prasie i magazynach artystycznych („Artforum”, „Domus”, „Odra”, „Obieg”), a także katalogach wystaw. Od 2009 współtworzył festiwal projektowania miasta WARSZAWA W BUDOWIE. W swojej praktyce kuratorskiej stara się podnosić kompetencje architektoniczne społeczeństwa, dostarczać wiedzy o planowaniu, historii architektury i urbanistyki, ale też zachęcać mieszkańców do partycypacji w pozytywnych przemianach miasta.

 

O projekcie:
Warsztaty o przestrzeni publicznej Wspólne Miasto

Warsztaty o przestrzeni publicznej Wspólne Miasto to propozycja dla mieszkańców Polski a w szczególności Warszawy, Bytomia, Białegostoku, Poznania i Wrocławia, pragnących wziąć czynny udział w dyskusji i projektowaniu przestrzeni publicznej.

Przestrzeń publiczna jest wspólna zarówno dla młodzieży, studentów jak i osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych. Celem warsztatów jest integracja różnych grup społecznych w działaniach i dyskusji  o przestrzeni publicznej.

Podczas warsztatów prowadzący, odwołując się do swoich profesji, przedstawią różnorodne koncepcje dotyczące szczególnie ważnej dla mieszkańców przestrzeni wspólnej. Z kolei uczestnicy będą mieli okazję do zasygnalizowania problemów i pytań, wynikających z otaczającej ich przestrzeni: czy spełnia ich potrzeby, czy przyczynia się do poprawy jakości życia i nawiązywania kontaktów społecznych? Podczas warsztatów uczestnicy wypracują wspólnie z prowadzącymi swoje projekty - propozycje, dla otaczającej ich przestrzeni publicznej. Uczestnicy będą rozwijali umiejętności, wiedzę i kreatywność poprzez interakcję z zaproszonymi specjalistami i innymi uczestnikami.

Efekty współpracy zostaną umieszczone w publikacji, która podsumuje wspólne doświadczenia i działania wypracowane na warsztatach. Powstałe podczas warsztatów projekty zostaną również opublikowane na stronie internetowej, która zostanie rozbudowana o kolejny zestaw kreatywnych propozycji dla miast.

Główny organizator: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Wydarzenie
  • Warsztaty
  • 20‒21 listopada 2015
  • prowadzenie: Tomasz Fudala
  • czas: 20.11 (piątek) w godz. 16.00 – 20.00, 21.11 (sobota) w godz. 12.00 – 16.00
  • miejsce: CSW Kronika
wróć do: Wydarzenia / 2015