The Wall. Art Face To Face With Borders. Premiera książki

Premiera książki The Wall. Art Face To Face With Borders (wydawnictwo Fundacji Imago Mundi we współpracy z CSW Kronika i Careof DOCVA w Mediolanie) i pokaz wybranych filmów z wystawy The Wall.

Publikacja The Wall. Art Face to Face With Borders stanowi rozwinięcie wystawy, która miała swoją premierową odsłonę w styczniu 2015 roku w Careof DOCVA w Mediolanie. The Wall podejmuje temat granic w sztukach wizualnych: w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym.

Dla uczestników spotkania książka w prezencie!

„Tytuł nawiązuje do berlińskiego muru, będącego przez wiele lat kluczowym symbolicznym punktem orientacyjnym zagranicznej polityki krajów po obu stronach Żelaznej kurtyny, a dziś stanowiącego popularny na zachodzie Europy wzór «ostalgicznej» (tęsknota za Wschodem) pamiątki z podróży. Z drugiej zaś strony, odnosi się  do pop-kultury i legendarnego albumu grupy Pink Floyd The Wall opowiadającego o murze oddzielającym artystę od odbiorcy, ale również barierze ciemnych doświadczeń, które stają się paradoksalnym warunkiem każdej twórczości.
(...)
Granice, zarówno aktualne, jak i historyczne, są przede wszystkim symptomem lęku przed nowym innym, będącym raczej  postkolonialnym dziedzictwem oraz skutkiem reakcji na terroryzm, stanowiący w dużej mierze rezultat nierozwiązanych przepaści ekonomicznych. Szereg granic ujęty jest technokratyczną, polityczno-ekonomiczną barierą: Schengen (inaczej odczuwalną na południu i wschodzie Europy, np. w przypadku Ukrainy, a inaczej w obszarze Morza Śródziemnego), murem między USA i Meksykiem czy systemem fortyfikacji oddzielającym Izrael od Autonomii Palestyńskiej.
(...)
Stoimy dzisiaj również w obliczu kryzysu samokrytycyzmu – cechy, która być może stanowi jedną z nadrzędnych właściwości cywilizacji Zachodu (tak często przywoływanej przez neokonserwatystów), czyli umiejętności kwestionowania / przekraczania wypracowanych norm i dogmatów oraz rozbijania czystości doktryn, systemu pozwoleń i zakazów, a tym samym wynikających z nich przymiotów. Mitologiczna Penelopa zamiast wyczekiwanego, wyobrażonego Odyseusza otrzymuje dziś niespodziewanego Piętaszka, w którego oczach może przyjrzeć się sama sobie.
Cechą europejskiego świata było odkrywanie i rozpoznanie nowych terenów (a nie tylko zdobywanie). Dziś kluczowa jest też chęć spoglądania oczami innego i empatia. Wymaga to  zamiany myślenia w przestrzeni kultury: z optyki multikulturowości, serwowanej nierzadko w postaci komercyjnej festiwalizacji kulturowej czy wystaw narodowych (począwszy od formatu pawilonów biennale czy Expo) przedłużających iluzję egzotyki czy turyzmu kulturowego, na międzykulturowość skierowaną na wymiar scalający, wspólnotowy.
Jak zatem przejawia się w artystycznych działaniach tytułowy temat granic?”

Stanisław Ruksza, fragment wstępu książki


Książka wydana przez Fundację Imago Mundi we współpracy z CSW Kronika i Careof DOCVA w Mediolanie.

Redakcja merytoryczna: Stanisław Ruksza
Projekt graficzny: Marcin Wysocki
Teksty:
Stanisław Ruksza, Mélanie Bouteloup, Andrzej Stasiuk, Antonella Anedda, Tomasz Padło
Artyści i artystki:
Paweł Althamer, Piotr Bujak, Wojciech Doroszuk, Magda Fabiańczyk, Giuseppe Fanizza, Nina Fiocco and Metodo Salgari, Khaled Jarrar, Giovanni Morbin, Marina Naprushkina, Joanna Rajkowska, R.E.P., Schauplatz Group and Joanna Warsza, Santiago Sierra, Stephanie Syjuco, Grzegorz Sztwiertnia, Łukasz Trzciński, Krzysztof Wodiczko, Piotr Wysocki


Wstęp wolny!

  • Wydarzenie
  • 25 czerwca 2016
  • czas: 19:00
wróć do: Wydarzenia / 2016