Hubert Czerepok, "To skandal by Polak nie miał odwagi cywilnej by uderzyć bezbronnego człowieka", 2011, neon

Życie ludzi. Rozmowy z artystami online

Hubert Czerepok, "To skandal by Polak nie miał odwagi cywilnej by uderzyć bezbronnego człowieka", 2011, neon

W ramach wystawy „Życie ludzi” odbędzie się cykl rozmów z artystami online. Rozmowy będą transmitowane na Facebooku: https://www.facebook.com/cswkronika.

Rozmowy przeprowadzi Wiktoria Kozioł - historyczka i krytyczka sztuki. Publikowała w „Artium Questiones”, „Miejscu”, redaguje i pisze artykuły do serii książek „Wystawianie Teorii” Kolektywu Kuratorskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pisała również teksty krytyczne i publicystyczne do „Magazynu Sztuki”, „Obiegu”, „Blok Magazine” i „Magazynu Szum”.

Harmonogram wydarzeń:

Zapis wideo rozmów znajdzie się na stronie internetowej wystawy pod adresem zycieludzi.kronika.org.pl/filmy/rozmowy.


Jaśmina Wójcik - artystka wizualna, autorka prac wideo, reżyserka, animatorka akcji społecznych i projektów w przestrzeni miejskiej, ale również pedagożka akademicka i przedszkolna. Jaśmina łączy swoją praktykę artystyczną ze społecznym aktywizmem, tworząc zarówno prace wideo, jak i organizując akcje społeczne. Zwraca uwagę na zmarginalizowane społeczności, odpowiedzialność społeczną, wykluczenia w obszarze zbiorowej pamięci.

Hubert Czerepok - artysta wizualny, autor instalacji, fotografii, obiektów i filmów, wykładowca na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. W kręgu zainteresowań artysty są takie tematy jak środowisko artystyczne i jego mechanizmy, analiza elementów determinujących ludzkie zachowania czy analiza przestrzeni publicznych (biuro, biblioteka, muzeum). Artysta wykorzystuje w swojej twórczości różne teorie spiskowe, czerpiąc inspirację z materiałów przekazywanych przez mass media.

Karolina Żyniewicz - artystka i badaczka, byt liminalny (karolinazyniewicz.com), absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, doktorantka w programie Nature – Culture na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Realizując projekty artystyczne w laboratoriach biologicznych prowadzi jednocześnie obserwacje etnograficzne, które stanowią bazę dla jej rozważań o roli nie-ludzkich aktorów tworzeniu współczesnej kultury. Karolina Żyniewicz podkreśla w swojej pracy epistemiczny i dydaktyczny wymiar sztuki. W latach 2016-2018 współpracowała z działami edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, zebrane doświadczenia wykorzystuje we własnej liminalnej praktyce.

Małgorzata Mirga-Tas - polsko-romska artystka wizualna, rzeźbiarka i malarka, edukatorka i aktywistka. Artystka angażuje się w projekty społeczne i artystyczne przeciwdziałające wykluczeniu i dyskryminacji rasowej, ksenofobii. Bierze udział w konferencjach, projektach dotyczących społeczności romskiej. W swoich obrazach używa intensywnych barw połączonych z mocnym konturem. Maluje sceny zauważone na romskich osiedlach, z udziałem ludzi, zwierząt, roślin i przedmiotów codziennego użytku.

  • Wydarzenie
  • Spotkanie
wróć do: Wydarzenia / 2020