Koncert RSS B0YS w CSW Kronika

Koncert odbędzie się podczas wernisażu wystaw: PROJEKT METROPOLIS, Mikołaj Małek Prace i Bartosz Zaskórski Zmyślenie.


RSS B0YS T0 DWÓCH AN0NIM0WYCH MUZYKÓW-P0DRÓŻNIKÓW - B0Y JEDEN I B0Y DWA, KTÓRZY JAK LEGENDA GŁ0SI, SP0TKALI SIĘ P0 RAZ PIERWSZY W BENINIE.
WYDALI DWA ALBUMY: W D0NT BLV N HYP AND TH T00TH 0F TH FTR, W JESZCZE BARDZIEJ SEKRETNEJ SERII MIK MUSIK. W0LN0ŚĆ WYB0RU MA ZNACZENIE, 0D AFRYKAŃSKICH PUSTYŃ P0 EUR0TANCBUDY. HYPNAG0GICZNE AT0MY, ETNICZNE GRZECH0TY, SUR0WE TECHN0 I CIĘŻKA K0MPRESJA ŁAŃCUCH0WA. REAKCJA ŁAŃCUCH0WA. V0DUN MA ZNACZENIE. BAS MA ZNACZENIE. MASKA WIELE ZNACZY. PRZYSZŁ0ŚĆ.

P0ZA K0NCERTAMI KLUB0WYMI RSS B0YS GRALI TAKŻE NA FESTIWALACH: N0WA MUZYKA/KAT0WICE, PHONO/0DENSE, UNSOUND/KRAK0W, LDZ/Ł0DŹ, INSOMNIA/TR0MSØ, CTM/BERLIN, BRALI TAKŻE UDZIAŁ W TRASACH MIK MUSIK. GRAJĄ NA ŻYW0 0D SIERPNIA 2013, WCZEŚNIEJ BĘDĄC TYLK0 PR0JEKTEM STUDYJNYM. TERAZ ŻYWA AKCJA JEST ICH GŁÓWNĄ D0MENĄ. P0DRÓŻUJĄ Z ŁATW0ŚCIĄ.

ALB00MY W MIK MUSIK: W DNT BLV N HYP (2012), TH T00TH 0F TH FTR (2013), 00 FLY (2014), HDDN (WSPÓLNIE Z BDTA 2015)
KASETY: N00W (SANG0PLASM0 2014), Y00R00B B0TH (NEW Y0RK HAUNTED 2015)
SPECJALNE: PHYSYC00L SRS V0L 1 „S000ND WYTH W000ND" I V0L 2 „SS00RR" (ALTANOVA 2015)
D0 TEGO WIELE P0JEDYNCZYCH UTW0RÓW, REMIKSY, VIDE0, INSTALACJE ITD. CIĄGŁA AKCJA.

http://www.facebook.com/RssBoys
http://soundcloud.com/rss-b0ys
http://rss-b0ys.tumblr.com
http://mikmusikarchive.bandcamp.com/album/hdd

  • Wydarzenie
  • Koncert
  • 28 lutego 2015
wróć do: Wydarzenia / 2015