Aleka Polis. Wielość rzeczywistości. Dla Eufemii Ifigenii