Małgorzata Szandała. Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem