Grzegorz Sztwiertnia in Kronika CCA

Exhibitions:

Archive: