You are here:wystawy»wystawy 2018»HateFree?

HateFree?

  • okres trwania: 29.09. - 9.11.2018
  • kurator: kuratorka: Zuzana Štefková
  • dodatkowe: otwarcie w Kronice: 29.09. (sobota) o godz. 19:00

artyści: Lukáš Houdek, Oto Hudec, Ivana Mariposa Čonková, Magda Fabiańczyk, Franczeska i Sára, Milan Kohout, Kundy Crew, Lidija Mirković, Moje Ralsko, Csaba Nemes, Tomáš Rafa, Michaela Pospíšilová Králová, Richard Wiesner
scenografia: Radim Labuda

Idea wystawy jest oparta na założeniu, że niska pozycja mniejszości romskiej w naszym społeczeństwie wynika z systematycznej nieskuteczności mechanizmów, które powinny zapewniać godne warunki życia wszystkim ludziom, bez względu na ich kolor skóry czy pochodzenie etniczne. Społeczność romska w Europie Środkowej i Wschodniej mierzy się z dyskryminacją pod różnymi postaciami, od nierówności w dostępie do dobrej jakości edukacji i legalnego zatrudnienia, po ataki na podłożu etnicznym. 

Artyści na wystawie HateFree? stoją po stronie stygmatyzowanych z powodu swej odmienności. Analizują mechanizmy definiujące pewne grupy jako gorsze od innych czy społecznie wykluczone i wskazują niebezpieczeństwo wynikające z eskalacji nienawiści w naszym społeczeństwie. Jednocześnie demonstrują wiarę w symboliczną moc gestu artystycznego wyrażającego solidarność, a także jego konkretne skutki poza wąsko zdefiniowanym światem sztuki.

W ramach wystawy zaprezentowana zostanie kompozycja muzyczna Polonez à la Romanes - mediacja pomiędzy rygorystyczną formą polskiego tańca narodowego a muzyką romską. Projekt artystyczny Magdy Fabiańczyk powstał w Bytomiu, we współpracy z kompozytorami: Anitą Sułkowską oraz Ersadem Kamińskim, a także lokalną aktywistką Angelą Mirgą-Piotrowską.

 

We współpracy z Circle of Curators & Critics.

Podziękowania dla Ogólnoszktałcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu za pomoc przy realizacji projektu Magdy Fabiańczyk.

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

wystawy bieżące