You are here:teksty»Biuletyn #5-6

Biuletyn #5-6

 • okres trwania: 29.09.2018–4.01.2019

W numerze 5-6 "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw HateFree? (kuratorka: Zuzana Štefková), Najpiękniejsza Katastrofa (kurator: Jakub Gawkowski) oraz Chłopcy do bicia Piotra Bujaka.

Znajdziecie w nim tekst Ci, którym przez wieki nakazuje się milczeć, mogą nagle zacząć krzyczeć Pawła Wątroby na temat wykluczenia społecznego Romów w kontekście narracji wystawy HateFree?, zapis panelu dyskusyjnego Jak działać skutecznie? Strategie dla Ruchu Klimatycznego, w którym udział wzięli aktywiści z kraju i zagranicy, rozwinięte opisy dzieł prezentowanych na wystawach, linki do artykułów zewnętrznych oraz fotodokumentacje.

 

Czasopismo w formacie PDF dostępne pod linkiem: Biuletyn Kroniki No. 5-6


Redakcja, skład: Paweł Wątroba | Teksty: Nils Agger, Mikuláš Černík, Jakub Gawkowski, Katarzyna Kalina, Monika Sadkowska, Marta Senk, Zuzana Štefková, Paweł Wątroba | Projekt, fotodokumentacje: Marcin Wysocki | Tłumaczenie: Małgorzata Kalinowska, Paweł Wątroba | Transkrypcja: Anna Azarova | CSW Kronika 2019

teksty

 • Biuletyn #5-6

  W numerze 5-6 "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw HateFree? (kuratorka: Zuzana Štefková), Najpiękniejsza Katastrofa (kurator: Jakub Gawkowski) oraz Chłopcy do bicia Piotra Bujaka.

  29.09.2018–4.01.2019
 • Biuletyn Kroniki #4

  W numerze czwartym "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw Coal and Eggs Juraja Florka, Księżyc jest tylko dla dorosłych oraz Sny o byciu zjedzonym Wiktora Striboga.

  5.07.2018–7.09.2018
 • Biuletyn Kroniki #3

  W numerze trzecim "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw Ja Ci życzę jak najlepiej Małgorzaty Goliszewskiej oraz Martwe pole Marka Wodzisławskiego.

  26.05.2018–29.06.2018
 • Biuletyn Kroniki #2

  W numerze drugim "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw: Grzegorz Hańderek Nic się nie stało, Małgorzata Szandała Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem oraz Dorota Hadrian Ma

  24.03.2018–28.04.2018
 • Biuletyn Kroniki #1

  "Biuletyn Kroniki" to elektroniczne czasopismo podsumowujące wystawy organizowane w CSW Kronika. Znajdują się w nim teksty kuratorskie, mapy z opisami dzieł, fotodokumentacje wystaw, teksty teoretyczn

  27.01.2018–3.03.2018